Folkuniversitetet

white  

Adress: Portalgatan 2A, Box 386, 75 106, Uppsala, Sweden
Telefonnummer: +46 18680060, Fax: +46 18680050
Webbsida: www.folkuniversitetet.se

Folkuniversitetet består av fem självständiga regionala kontor med totalt fler än 40 lokala avdelningar i Sverige. Det nationella kontoret ligger i Stockholm. Varje år välkomnar Folkuniversitetet fler än 140 000 studerande till många olika föreläsningar, korta kurser eller heltidsprogram som varar från sex månader till två år. Folkuniversitetet får till en viss del stödmedel, men de flesta aktiviteter finansieras av kursavgifter från privatpersoner, företag och organisationer. Folkuniversitetet har ungefär 400 lärare på heltid och ytterligare 7 000 på deltid. Ungefär 500 personer arbetar med administration och utveckling.

Kvalitetssäkring inom yrkesutbildning: Folkuniversitetet Uppsala, som är en av Folkuniversitetet Sveriges utbildningsorganisationer, har certifierats enligt ISO 9001:2000. ISO-certifikatet omfattar alla utbildningsprocesser på Folkuniversitetet, även yrkesutbildning.

Ali Rashidi

Kontaktperson: Ali Rashidi

E-post: ali.rashidi@folkuniversitetet.se