Institute of Economics, Management and Law of Kazan

Institute of Economics

Adress: Moscowskaya street 42, Kazan City, Ryssland Telefonnummer: +7 843 231-92-90 Webbsida: www.ieml.ru

Private Educational Establishment of Higher Professional Education “Institute of Economics, Management and Law (Kazan city)” är ett ryskt ledande innovativt forsknings-utbildningscenter med ett välutvecklat nätverk av stabila auktoriserade avdelningar som representerar ett multinivå-utbildningssystem (skola för tidig utveckling ”Umka”, college, universitet), som har hög rank och har de ledande positionerna bland interna och externa konsumenter i yrkesområdet, med ett effektivt fungerande kvalitetshanteringssystem som överensstämmer med kraven för ISO 9001:2008. Sedan 1994 leder institutet utbildning, publicering, utställningsaktiviteter, konsulterande och utbildar fler än 28 000 studenter i 18 huvudämnen i städerna. Institutet – som är avdelningen för regionen Volga i det europeiska kvalitetscentret – har grundat Centre for Lean Technologies, dess huvuduppgift är att sprida kunskap och förverkliga resurssnål teknologi.
Timiryasova_AV_3antonova_VoroncovaLV

Kontaktpersoner: Timiryasova Asiya, Antonova Irina, Vorontsova Liliya

E-post: muhamethanova@ieml.ru