Republican Institute for Vocational Education

RIPO

Adress: Karl Liebknecht Str. 32, Minsk, Vitryssland 220004
Telefonnummer: + 375 17 200 11 80 , Fax: + 375 17 200 11 80
Webbsida: www.ripo.unibel.by

The Republican Institute for Vocational Education (RIPO, http://ripo.unibel.by/) grundades i januari 1993 av initiativet för republiken Vitrysslands utbildningsministerium för vetenskaplig och metodisk föreskrift av yrkesutbildning (VET) samt vidareutbildning av pedagogisk personal inom yrkesutbildning i republiken Vitryssland.

RIPOs huvudmål är att utveckla och genomföra yrkesutbildningspolitik för att möta landets socioekonomiska behov. RIPOs uppgifter fokuserar på att förbättra regelverket som styr yrkesutbildning; studier om arbetsmarknaden (LM) och ekonomiska problem inom yrkesutbildning; forskning om det nationella kvalifikationsnätverket när det gäller att förvandla arbetsmarknadens behov till yrkesutbildningsparametrar; studier och pilotprojekt om kvalitetssäkring och nyckelindikatorer inom yrkesutbildning; utveckling av yrkesutbildningens studieplan och omskolningsprogram för unga, vuxna, arbetslösa och handikappade; omformning och modernisering av yrkesutbildningens innehåll i enlighet med hållbara utvecklingsmål och LLL-prioriteringar; introduktion av kompetensbaserad strategi och ny didaktik inom yrkesutbildning; metodisk föreskrift och utbildningshjälp för yrkesutbildningsspecialområden; professionalisering och vidareutbildning av lärare inom yrkesutbildning; nationsutbrett samordnande av yrkesutbildningsinitiativ och spridning av den bästa internationella praktiken inom personalområdets utveckling.

RIPOs organisatoriska struktur omfattar yrkesutbildningsforskningsinstitutet, två yrkesutbildningscollege, omskolningsfakultet och fakultet för uppgradering av färdigheter, forskarskolor, center för information, samordningscenter för CIS-initiativen inom yrkesutbildning, redigerings- och publiceringscenter för läroböcker och inlärningshjälpmedel, avdelning för komparativ forskning och internationellt samarbete inom yrkesutbildning, med över 800 anställda.

Under åren har RIPO förknippats med internationell samarbetsutveckling. Sedan 1998 har RIPO varit en stöttepelare och permanent partner till European Training Foundation i Vitryssland. Ett nationellt UNEVOC Centre of Belarus grundades 1999 på RIPO. Sedan 2007 genomförs ett antal internationella projekt inom området vuxenutbildning inom samarbetsramverket med Dvv international (Tyskland) och Folkuniversitetet (Sverige). År 2011 fick RIPO status från Reference Organisation för CIS medlemsstater inom yrkesutbildning, omskolning och uppgradering av färdigheter i yrkesutbildningssystemet. Bland RIPOs internationella partners finns yrkesutbildningsinstitutioner, forskningsinstitutioner och industriorganisationer från alla CIS-länder, USA, Nigeria, Vietnam, Turkiet, Tyskland, Sverige, Finland, Polen, Litauen och andra EU-länder.

Olga_D_photo

Kontaktperson: Olga Dekhtiarenko

E-post: olga.dekhtiarenko@ripo.unibel.by